Menu
Your Cart

Scissor Lift

รายละเอียดสินค้ารับน้ำหนักได้สูงสุด : 4 ตัน / 4 ตัน ระบบไฟฟ้า : 220 V / 380 V ความสูงการยกสูงสุด : 1,850 mm / 1,850 mm ความสูงต่ำสุด : 330 mm / 330 mm ความสูงของแม่แรงลิฟต์ : 435 mm / 435 mm ระยะเวลาการยกข้ึน : 60 วินาที / 60 วินาที ระยะเวลาการยกลง: 50 วินาที / 50 วินาที ความยาวแท่นแม่แรง : ..
$485,000.00
Ex Tax:$485,000.00
รายละเอียดสินค้าเครื่องรับน้ำหนักได้สูงสุด : 4 ตัน / 4 ตัน แม่แรงรับน้ำหนักได้สูงสุด : 2 ตัน / 2 ตัน ระบบไฟฟ้า : 220 V / 380 V ความสูงการยกสูงสุด : 1,600 mm / 1,600 mm ความสูงต่ำสุด : 130 mm / 130 mm ความสูงของแม่แรง : 405 mm / 405 mm ระยะเวลาการยกขึ้น : 60 วินาที / 60 วินาที ระยะเวลาการยกลง:..
$558,000.00
Ex Tax:$558,000.00
รายละเอียดสินค้ารับน้ำหนักได้สูงสุด : 3.5 ตัน / 3.5 ตัน ระบบไฟฟ้า : 220 V / 380 V ความสูงการยกสูงสุด : 1,999 mm / 1,999 mm ความสูงต่ำสุด : 330 mm / 330 mm ระยะเวลาการยกข้ึน : 60 วินาที / 60 วินาที ระยะเวลาการยกลง: 50 วินาที / 50 วินาที ความยาวแท่น : 1,660 mm / 1,660 mm ความยาวทั้งหมด : 2,080 ..
$0.00
Ex Tax:$0.00
รายละเอียดสินค้ารับน้ำหนักได้สูงสุด : 3.6 ตัน / 3.6 ตัน ระบบไฟฟ้า : 220 V / 380 V ความสูงการยกสูงสุด : 1,880 mm / 1,880 mm ความสูงต่ำสุด : 110 mm / 110 mm ระยะเวลาการยกข้ึน : 60 วินาที / 60 วินาที ระยะเวลาการยกลง: 50 วินาที / 50 วินาที ความยาวแท่น : 1,480 mm / 1,480 mm ความยาวทั้งหมด : 2,090 ..
$324,000.00
Ex Tax:$324,000.00
Showing 1 to 4 of 4 (1 Pages)