Menu
Your Cart

Tire Changer

รายละเอียดสินค้ารายละเอียดสินค้า แรงดันลมที่ใช้ : 8 - 10 บาร์ ระบบไฟฟ้า : 220 V / 380 V ขนาดจับกะทะล้อด้านนอก : 10 - 20 นิ้ว ขนาดจับกะทะล้อด้านใน : 12 - 24 นิ้ว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง : 39 นิ้ว ขนาดความกว้าง : 3 - 13 นิ้ว น้ำหนักเคร่ือง : 200 kg ขนาดเคร่ือง : 1000 x 920 x 1000 mm..
$110,000.00
Ex Tax:$110,000.00
รายละเอียดสินค้าแรงดันลมที่ใช้ : 8 - 10 บาร์ ระบบไฟฟ้า : 220 V / 380 V ขนาดจับกะทะล้อด้านนอก : 10 - 20 นิ้ว ขนาดจับกะทะล้อด้านใน : 12 - 24 นิ้ว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง : 39 นิ้ว ขนาดความกว้าง : 3 - 13 นิ้ว น้ำหนักเคร่ือง : 237 kg ขนาดเคร่ือง : 1000 x 920 x 1000 mm..
$141,000.00
Ex Tax:$141,000.00
รายละเอียดสินค้าแรงดันลมที่ใช้ : 8 - 10 บาร์ ระบบไฟฟ้า : 220 V / 380 V ขนาดจับกะทะล้อด้านนอก : 10 - 20 นิ้ว ขนาดจับกะทะล้อด้านใน : 12 - 24 นิ้ว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง : 39 นิ้ว ขนาดความกว้าง : 3 - 13 นิ้ว น้ำหนักเครื่อง : 294 kg ขนาดเคร่ือง : 1000 x 920 x 1000 mm..
$180,000.00
Ex Tax:$180,000.00
รายละเอียดสินค้าแรงดันลมที่ใช้ : 8 - 10 บาร์ ระบบไฟฟ้า : 220 V / 380 V ขนาดจับกะทะล้อด้านนอก : 11 - 24 นิ้ว ขนาดจับกะทะล้อด้านใน : 13 - 26 นิ้ว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง : 42 นิ้ว ขนาดความกว้าง : 3 - 15 นิ้ว น้ำหนักเคร่ือง : 294 kg ขนาดเคร่ือง : 1150 x 1050 x 1900 mm..
$243,000.00
Ex Tax:$243,000.00
Showing 1 to 4 of 4 (1 Pages)