Menu
Your Cart

Lying Top

รายละเอียดสินค้าน้ำหนัก 4,000 kg ความสูงต่ำสุด 268 mm ความสูงสูงสุด 388 mm ความยาวของหัว 120 mm น้ำหนักเคร่ือง 18.6 kg ขนาดเคร่ือง 600 x 360 x 200 mm..
$12,500.00
Ex Tax:$12,500.00
รายละเอียดสินค้าน้ำหนัก 10,000 kg ความสูงต่ำสุด 322 mm ความสูงสูงสุด 452 mm ความยาวของหัว 130 mm น้ำหนักเคร่ือง 30.6 kg ขนาดเคร่ือง 920 x 400 x 200 mm..
$18,000.00
Ex Tax:$18,000.00
Showing 1 to 2 of 2 (1 Pages)